Dane Firmy

"KTS PAPIER W. Dobronski i ska" spółka komandytowa, Kalinowka 12A, 21-040 Kalinówka, REGON: 060583986, NIP: 9462597439, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy KRS Nr wpisu: 0000957346, Rachunek bankowy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 11 1500 1520 1215 2008 3365 0000